Document invoegen

Het invoegen van een document is het invoegen van een link naar een document op de webserver.

  1. Selecteer de tekst die een link naar een document moet worden of een bestaande link.
  2. Klik op de knop  Link invoegen/wijzigen.

  1. Klik op Document aan de linkerzijde.
  2. A) Selecteer een document of B) klik op Uploaden om een nieuw document te plaatsen en daarna deze te selecteren.
  3. Vul eventueel een Tooltip in.
  4. Klik op de knop Invoegen of Wijzigen.